Výstavy

V této sekci nečekejte detailní přehled všech výstavních projektů Ústavu pro studium totalitních režimů, ten naleznete na webu Ústavu. Vybíráme pouze výstavy, na nichž se naše oddělení koncepčně nebo autorsky výrazněji podílelo.

Bydlíme! Život, plánování, stěhování

Baťovský i pobaťovský Zlín můžeme chápat jako velkou laboratoř, ve které je možné vývoj typů bydlení zkoumat. Rodinné a bytové domy ve městě mají formu svým způsobem jedinečnou či experimentální. Rozsáhlé kolonie rodinných domů byly v době svého vzniku ojedinělým jevem a zůstaly jím dodnes. Ve Zlíně ale také vznikaly první panelové domy, některé jako pokusné prototypy. Konečně Zlín je také místem stavby jednoho ze dvou českých kolektivních domů. Výstava se  zaměřuje na formy bydlení, strategie jeho získávání, ilustraci prožitku domova a širších souvislostech jeho získávání a proměn.

Světlana je některými považována za největší odbojovou organizaci proti komunistickému režimu v bývalém Československu, jiní v ní vidí uměle vytvořenou organizaci někdejší tajné policie StB. Členy Světlany i některé příslušníky Státní bezpečnosti, kteří se podíleli na její likvidaci, spojovala válečná minulost v partyzánských jednotkách, mnozí z nich věřili v socialismus a doufali v lepší život po osvobození. Zklamání z poválečného vývoje a pocit nedostatečného ocenění jejich zásluh stálo na počátku rozhodnutí budoucích velitelů Světlany zahájit odboj proti komunistickému režimu. Jednoduchý výklad příběhu Světlany neexistuje a na mnohé otázky dodnes hledáme odpovědi. Výstava Případ Světlana provádí návštěvníky po stopách této tajemstvím zahalené protikomunistické organizace.

Rozkulačeno. Půlstoletí perzekuce selského stavu

Kolektivizace znamenala násilnou transformaci české a slovenské vesnice v duchu stalinistické ideologie. Mimořádně postižená jí byla především selská vrstva, která představovala jádro tradičního venkova. Výstava mapuje širší souvislosti diskriminace selského stavu a jeho historické kořeny sahající do období protektorátu a třetí republiky.

Občanské vlny