Metodické postery

Metodické plakáty (postery), které naleznete na této stránce, nelze číst jako uzavřená schémata, podle kterých je nutné postupovat, ale spíše jako osnovu, které se lze přidržet, ale konkrétní vzor si může zvolit každý sám. Plakáty mají nabízet inspiraci a orientaci při přípravě či reflexi výuky, zvýrazňují některé podstatné prvky dějepisného vyučování či historické kultury, nabízejí principy či postupy a v neposlední řadě také volné místo, připravené pro každého uživatele a jeho potřeby, vzdělávací cíle a priority. Metodické plakáty lze také využívat jako podklady pro skupinové porady ve školách či lektorských týmů.


Jak učit o pádu komunistické diktatury?

Metodický poster zaměřený na rok 1989 představuje inspiraci pro pro přípravu či reflexi výuky. Jak s žáky rozvíjet historickou gramotnost v souvislosti se změnami roku 1989?

Jedním z ústředních motivů posteru je práce s prameny. V rámci našich projektů můžete využít řadu materiálů připravených do výuky. V rámci naší Databáze normalizace naleznete kapitolu Pozdní normalizace, kde jsou k dispozici ukázky k tématu přestavby a protestů z let 1988 a 1989. Na našem anglickojazyčném vzdělávacím portálu socialismrealised.eu je roku 1989 věnována celá kapitola. Materiály jsou v českém jazyce, opatřeny anglickými titulky. Řadu historických pramenů lze také najít na zvláštním webu Ústavu pro studium totalitních režimů, věnovanému právě roku 1989.

A v neposlední řadě je k dispozici několik cvičení v aplikaci Historylab.cz: například Jakou budoucnost nabízeli?, K čemu jsou nám výročí?, Jak se měnil význam 17. listopadu?, Jak si připomínáme Listopad na Albertově? či Deset let po revoluci, Děkujeme odejděte!

V případě zájmu o zaslání metodického posteru poštou nám napište na infoD21@ustrcr.cz.

Stáhnout


Co je historie?

Tato pomůcka schematicky ukazuje různé oblasti, které lze nazývat historií a kterým má smysl věnovat v dějepise pozornost. Na našich seminářích ji využíváme k tomu, abychom pomohli s orientací v tom, „kde se právě“ z hlediska historické kultury pohybujeme, proč je oprávněné a důležité se touto oblastí v dějepise zabývat a co lze od této oblasti očekávat.

Plakát „Co je historie?“ byl převzat z anglického originálu americké učitelky a badatelky v oblasti dějepisu a občanského vzdělávání Dr. Lisy Gilbert. O jeho vzniku si lze z pera autorky přečíst zde.

Stáhnout