O projektu

Jak název napovídá, projekt Dějepis v 21.století chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Ve svých aktivitách se proto zaměřujeme například na tvorbu volně dostupných vzdělávacích DVD, tvorbu metodik pro učitele nebo na rozvoj projektového vyučování. Podporujeme modernizaci výukových materiálů prostřednictvím jejich převodu na on-line verze. V rámci projektu nabízíme jak semináře pro učitele (včetně e-learningových), tak přednášky na školách. Na realizaci projektu se bezprostředně podílelo 25 pilotních škol z celé České republiky.

Webová prezentace vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století. Hlavním cílem bylo vytvoření tvůrčího prostoru, které by reagovalo na současné trendy v didaktice dějepisu a dalších společenskovědních oborech, jež reflektují minulost. Cílovou skupinu tak tvoří především učitelé, rádi bychom však překonávali bariéry, a proto k účasti na Dějepise v 21. století zveme i muzejní pedagogy, akademiky, studenty a další zájemce o minulost. Didaktiku dějepisu bychom zde rádi představili jako dynamický obor, který řeší zajímavé otázky, jež se nedotýkají jen uzavřeného prostoru školy orámovaného dvěma hodinami dějepisu týdně. Dějepis utváří představy o minulosti celých generací, proto je třeba vykročit ze zažité představy o nudné faktografii (dnes již často mylné) a předestřít žákům a studentům dějiny jako aktuální problém. Dějepis v 21. století se zaměřuje především na výuku moderních dějin, jež se z perspektivy aktuální společenské paměti jeví jako klíčová látka.

Projekt Dějepis v 21. století - multimediální aplikace pro dějepisnou výuku proběhl v letech 2012-2014 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.