Jak vytvořit vlastní lekci?

Pro distanční výuku můžete využít stávající vzdělávací lekce (metodiky), včetně pracovních listů, nebo si na jejich základě připravit pro žáky své vlastní lekce. V tomto ohledu můžete využít všechny materiály na webu D21. Především v sekcích „Náměty“ a „Soudobé dějiny online“ najdete sety pramenů opatřených metodickým komentářem a učebními úkoly, které stačí vhodně adaptovat pro současnou situaci. 

Pro adaptaci cvičení do pracovního listu pro žáky zvažte prosím tyto principy:

  • Zarámujte vybranou lekci jako úkol pro žáky, který směřuje k závěrečné odpovědi na úvodní otázku
  • Rozhodněte se pro dva prameny (text, video, foto) k jedné skutečnosti (např. kolektivizace)
  • Instruujte žáky, jak mají prameny analyzovat - vhodný je výběr otázek směřujících ke srovnání
  • Instruujte žáky, jak mají prameny interpretovat - nabízí se vyzvat k odpovědi na úvodní otázku
  • Ujistěte žáky, že jejich práci a odpovědi vyhodnotíte - ideálně formulujte kritéria hodnocení

Pro vyhodnocení cvičení zvažte prosím výběr formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílené dokumenty online (Dokumenty Google, Microsoft Teams etc.) - umožňují nasdílet originál, žáci pak odpovídají přímo do originálu
  • Formuláře (opět např. Formuláře Google, Microsoft forms) - umožňují rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku  
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument - umožňují rozeslat originál listu, tzn. žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem

 

Vzor pracovního listu

Padesátá léta - DOCX / 31 Kb