Dějepis v 21. století

Nabízíme webináře a distanční semináře.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti se uskuteční online
v termínech 22. a 23. října, 12. a 13. listopadu, 3. a 4. prosince a 10. a 11. prosince.

Aktuálně jsme pro učitele a žáky připravili materiály pro distanční výuku.


Projekt Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání. Oddělení spojuje práci výzkumníků z oboru historie a didaktiky a vyvíjí výukové materiály a metodiky pro žáky, učitele, pedagogy a vzdělavatele odpovídající nárokům 21. století. Pracujeme na rozvoji historického myšlení spíše než na prezentaci uzavřených historických fakt a vycházíme ze zásad konstruktivistického dějepisu. Poskytujeme metodickou podporu učitelům i studentům, podněcujeme diskusi o historii ve veřejném prostoru. Na stránkách D21 nabízíme množství materiálu pro školy, přinášíme aktuality z práce oddělení, sledujeme situaci dějepisu v médiích i na školách.

 

Více o našich východiscích a metodách si můžete přečíst zde.


Naše nejnovější projekty


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.